Kasko, online taşıt sigortası sorgulama aracımız ile T.C. kimlik numarası ve plaka bilgisiyle sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e-devlet Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ve SBM üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Kasko sigortası kapsamında kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla tüm sigorta şirketleri tarafından takip edilir. Kasko poliçesinin süresi dolduğunda araç sigortası farklı bir sigorta şirketinden yaptırılmak istenirse önceki poliçede kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı aynı şekilde devam eder. Bu hakkın sürmesi için kaskoya ara vermemek, yani yenileme süresini geçirmemek gerekir.

Kasko sigortasının başlatıldığı tarihten bir sene sonra yenilenmesi gerekir. Kasko sigortası yenileme işlemi her sene tekrar edilmelidir. Kasko zamanında yenilenmezse araç sahibinin var olan hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur.

Kasko Değer Listesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından araçların model ve üretim yıllarına göre hazırlanan ve her ay güncellenen listedir.

Aracın markası, modeli, yaşı ve kullanım amacına göre belirlenen kasko değer listesinde 15 yaşından küçük araçlar yer alır. Daha eski model araçların sigorta bedelleri sigorta şirketinin sigortalı ile mutabık kalmasıyla netleştirilir.

Kasko sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi bulunan araç sahibi aracını aynı kullanım tarzında bir araçla değiştirirse hasarsızlık indirimi yeni alınan araçta devam eder. Aksi durumda hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur. Hasarsızlık indiriminin devam etmesi için kasko poliçesine araç değişimi olduğuna dair bir zeyilname eklenmelidir.

Kasko sigortası geçerli olduğu sene içinde, araç bir trafik kazasında hasara uğrarsa ve bu zarar var olan kasko tarafından karşılanırsa bir sonraki yılın kasko yenilemesinde indirim hakkının bir kısmı ya da tamamı kaybedilir.

Eğer kazada araç sahibinin kusursuz olduğu resmi olarak belgelenirse hasar, trafik kazasına karışan diğer aracın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Böylece hasarsızlık indirimi hakkı korunmuş olur.

Hasarsız geçirdiğiniz 1 yılın sonunda, gelecek yılki kasko poliçenizde indirimler şöyle uygulanır:

 • İlk kez kasko yaptırırsanız 0. basamaktan başlarsınız.
 • 1. Basamak: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 indirim uygulanır.
 • 2. Basamak: İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 indirim uygulanır.
 • 3. Basamak: Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 indirim uygulanır.
 • 4. Basamak: Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranlarında indirim alabilir.

İndirim oranları her sigorta şirketinde aynı olmayabilir. Hasarsızlık indirimi oranlarının belirlenmesinde aracınızın yaşı, markası, modeli gibi faktörler ve Kasko Değer Listesi belirleyicidir.

Kasko hasarsızlık indirimi, araç sahiplerinin bir yılı hasarsız tamamladığında, bir sonraki yıl kasko poliçe fiyatları üzerinden kazandığı indirim hakkıdır.

Kasko ve trafik sigortası farkları temelde aşağıdaki gibidir:

 • Kasko sigortası, hasar durumunda kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik sigortası ise sadece aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • Kasko isteğe bağlı yaptırılır, trafik sigortası ise zorunludur.

Evet, normal şartlarda sadece yıllık yapılan kasko artık aylık da yapılıyor. Aylık kasko sigortanız aksi bir durum belirtmedikçe her ay yenilenir. Poliçenizi istediğiniz zaman durdurabilir ya da kasko poliçesi kapsamını genişletebilirsiniz.

Kasko sigortası, taşıt sahibinin üzerine yaptırılması gerekir.

Kasko çeşitlerine göre farklı teminatları vardır ancak gerek duyulursa aşağıdaki isteğe bağlı teminatlar poliçeye eklenebilir:

 • enflasyon teminatı
 • deprem teminatı
 • terör teminatı
 • sel ve su baskını teminatı
 • ferdi kaza teminatı
 • ferdi kaza deprem teminatı
 • ihtiyari mali mesuliyet teminatı
 • hukuksal yardım teminatı
 • eskime payı düşmeme teminatı
 • kullanım kaybı teminatı
 • yardım hizmet paketi teminatı
 • hasar ikame teminatı
 • alevsiz yangın teminatı
 • kilit sistemi teminatı
 • yurt dışı teminatı

Evet, aracınızın plakası belli olmasa bile kasko sigortası alabilirsiniz. Geçici plaka üzerinden işlem yapılır.

Evet, Kredinnet sigorta işlemleri menüsünden kredi kartı ve banka kartı ile online kasko sigortası satın alabilirsiniz. Sanal POS ile poliçe ödemeleri seçilmiş olunan ödeme seçeneğine göre peşin ya da taksitli olarak kredi kartından otomatik olarak gerçekleştirilir. Poliçe prim ödemeleri ve taksitleri takip etmeye gerek kalmaz. Paylaşılan bilgilerin güvenliği [Veri Sign SSL] sertifikası ile korunur.

Online kasko sigortası poliçesini, “kasko sigortası teklifleri al” butonunu tıklayıp aşağıdaki adımları takip ederek 1 dakikada satın alabilirsiniz:

 • İsim-soy isim, telefon numarası ve mail adresi gibi kişisel bilgileri doldurun.
 • T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını girerek devam edin.
 • Aracın ruhsat bilgileri varsa ruhsat bilgileri ile eğer yoksa aracın diğer bilgileri ile ilgili yerleri doldurun.
 • Son olarak çıkan kasko tekliflerini detaylı inceleyin ve size en uygun teklifi seçip poliçe tanzim  işlemini tamamlayın.

Kasko sigortası soruları için 444 88 83'ten çağrı merkezine ulaşarak destek alabilirsiniz.

En uygun kaskoyu bulmak için verilen kasko teklifindeki teminatları detaylı incelemek gerekir. Kasko sigortası fiyatları ve teminat kapsamı standart değildir. Örneğin, dar kasko fiyatları diğer kasko türlerine göre az olsa da ihtiyacınız olan teminatları kapsamıyor olabilir. Bu yüzden kasko poliçesi satın alırken teminat kapsamı ve limitleri dikkatli okumalısınız.

Kasko sigortası teklifleri, Kasko Değer Listesi, aracın yaşı, modeli markası ve bulunduğu il gibi çeşitli nedenlere bağlı değişir. Ayrıca kasko sigorta şirketleri verdiği poliçe teminat kapsamına ve limitlerine göre farklı fiyat teklifi verebilir. Bu yüzden kasko sigortası yaptırırken teminatları iyi okumak önemlidir.

Kasko sigortası fiyatları hesaplanırken araçların marka, model ve yaşına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Kasko Değer Listesi esas alınır. Kasko prim bedelini etkileyen diğer faktörler aşağıdaki gibidir:

 • Aracın yaşı kasko fiyatının belirlenmesinde önemlidir. Marka değeri ve model yılı yeni olan araçların kasko bedelleri fazladır.
 • Aracın kayıtlı olduğu il de kasko bedelini etkiler. Yoğun trafiğin ve trafik kazalarının sık yaşandığı illerde, suç işleme potansiyelinin daha fazla olduğu büyük şehirlerde kasko bedeli daha yüksektir.

Aracınızı satmanız durumunda kasko poliçenizin iptal edilmesi gerekir. Araç satışında kasko sigortası alıcıya devredilemez. Yeni alacağınız araç için yeniden kasko poliçesi düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki haller İMM Sigortası teminatı dışındadır:

 • aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler
 • sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar
 • araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler
 • poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyan uğraması yüzünden ileri sürülen talepler
 • çalınan veya gasp edilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gasp edildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler
 • aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler
 • hız yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu hasarlar
 • patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler

Evet, manevi tazminat talepleri sigorta poliçesinde yer alması durumunda limitler dâhilinde kapsar.

İMM Sigortası, maddi ve fiziksel zararları trafik sigortasının yetmediği durumlarda poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alır.

Evet, Koalay.com İMM sigortası sayfamızdan poliçenizi online olarak yaptırabilirsiniz. Plaka ve T.C. kimlik numarası ile İMM sigortası teklifi alıp poliçenizi satın alabilirsiniz.

Hayır, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu değildir. İMM sigortası, zorunlu trafik sigortasına veya kasko poliçesine eklenebilir.

Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerini aşan durumlarda üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerini limitsiz karşılar.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerini aşan durumlarda üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerini poliçede belirtilmiş limitler dâhilinde karşılar. Belirtilen teminat limitleri kapsamında manevi tazminat talepleri poliçede bulunması durumunda teminat altına alınabilir. Tam adı, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluk Sigortası’dır.

Evet, kasko sigortası zorunlu olmadığı için iptal edilebilir. Talep etmeniz durumunda sigorta şirketi poliçenizi direkt iptal edebilir.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre ana 4 farklı kasko ürün çeşidi vardır:

 • dar kasko
 • kasko
 • genişletilmiş kasko
 • tam kasko

Trafik kazası sonrasında sigorta şirketinden tazminat talep edecekseniz aracın kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ile iletişime geçmelisiniz. Önce poliçe fotokopisi, kaza tespit tutanağı, ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, alkol raporu, hasarı gösteren fotoğraflar, rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler hazırlanmalıdır. Belgeler ile birlikte hasar ihbarı yapmalısınız.

Kazaya karışmanız durumunda zorunlu trafik ve kasko sigortası poliçesi aldıkları sigorta şirketine başvurmalısınız. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri vermeniz gerekir:

 • kaza tespit tutanağı
 • poliçe fotokopisi
 • kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar
 • araç sürücülerine ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
 • alkol raporu (raporu polisin tutması durumunda)

Kaza Tespit Tutanağı, trafik kazası meydana geldiğinde kazaya karışan araçlarda maddi bir hasar oluşmuşsa taşıt sahiplerinin doldurması zorunlu olan tutanaktır. Amaç kaza geçiren tarafların kazanın nasıl meydana geldiğini kendi dillerinden anlatarak kayıt altına almalarıdır.

Kazayı fotoğraflayan ve kaza tutanağını doldurarak imzalayan araç sürücüleri kaza yerinden trafik polisini beklemeden ayrılabilir ve sigorta şirketlerine başvurabilirler. İmza kısmı boş bırakılmış kaza tespit tutanakları geçerli sayılmaz.

Evet, eğer poliçe kapsamında kasko çekici teminatı varsa çekici hizmetinden yararlanabilirsiniz. Kasko çekici teminatı kaza sonucu hareket edemeyecek durumda kalan aracınızın, bir çekici kullanılarak kaza yerinden alınması, yetkili veya anlaşmalı bir servise götürülmesini sağlar.

Hayır, araca eklenen ekstra aksesuarlar poliçede belirtilmezse dâhil değildir. Aracınızda yer alan fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar otomatik dâhildir. Ancak diğer aksesuarlar da poliçe tanzim esnasında teminat kapsamına eklenebilir.

Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan çürüme, eskime gibi zararlar kasko sigortası kapsamına girmez. Kasko aşağıdaki durumlar sonucunda oluşan zararları da kapsamaz:

 • sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen,
 • taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen,
 • Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı,
 • araçta yapılan değişikliklerden doğan,
 • nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar,
 • olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan,
 • ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan, zararlar kasko sigortası kapsamına girmez.

 • Aksigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • ERGO Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • GİG Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Koru Sigorta
 • MAPFRE Genel Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Sompo Japan Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Zurich Sigorta

Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde ikinci el taşıtlar için aracın kasko değeri,

 • 0 - 400.000 TL aralığında olan için azami %70’i
 • 400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50’si
 • 800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30’u
 • 1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20’si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

İkinci el taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz.

* Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber banka ve finans kurumları uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.

Trafik sigortası yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına ya da üçüncü şahısların bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödemektedir. Zorunlu trafik sigortası ile geleceğinizi olumsuz durumlara karşı güvence altına alabilirsiniz.

Trafik sigortası, aracınız ile gerçekleştireceğiniz bir kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz bedeni ve maddi zararlara yönelik sizi koruyan bir sigorta türüdür. Ülkemizde trafiğe çıkan araçların trafik sigortasının bulunması yasal olarak zorunlu kabul edilmektedir.

Dosya masrafı (Kredi tahsis ücreti): Kredi tutarının binde 5’i oranında bir dosya masrafı talep edilir.

Taşıt kredisi rehin ücreti: Taşıt rehin işlemi için herhangi bir masraf yapılması durumunda, banka müşteriden taşıt kredisi rehin ücreti talep edebilmektedir.

Kasko sigortası: Taşıt kredisi çekerken kredi kullanma şartlarından biri olarak kasko sigortası da istenebilir. Kasko sigortası teklifleri için buraya tıklayabilirsiniz.

2. El Araçlar için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;

 • 400.000 TL’ye kadar olanlar için 48 ay,
 • 400.000,01 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,
 • 800.000,01 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,
 • 1.200.000,01 TL - 2.000.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.

Hesaplama aracı sayesinde kullanmayı düşündüğünüz taşıt kredisinin tutarını ve kredi vadesini girerek geri ödeme planınız hakkındaki detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Aylık taksit tutarı, faiz oranı ve geri ödenecek toplam tutar gibi önemli detayları anında görüntüleyebilir, karşılaştırma yapabilirsiniz.

Taşıt Kredisi faiz oranları hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için kredi hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Taşıt kredisi almak için, Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir ve iletişim bilgilerinizi onaylayarak, hemen şimdi uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuru sahibi için gerekli olan belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

Satın alınacak aracın ruhsatı (Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi)

Trafik sigortası yasal zorunluluk gerektiren bir sigorta türüdür. Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasaktır. Trafik poliçesi olmayan aracınızla trafiğe çıktığınızda, yetkililer bu durumu tespit ettiğinde trafik cezası uygulanarak aracınız bağlanır. Araç sahipleri trafik sigortasının yaptırılmaması durumunda gecikme zammı ile hasarsızlık indirimi uygulamalarından olumsuz etkilenebilmektedir.

Kredi verme inisiyatifi banka veya finans kuruluşlarında olmakla birlikte taşıt kredisi başvurusunun onaylanması için temel şartlar aşağıda sıralandığı gibidir:

 • SGK kaydının aktif olması,
 • Taşıt üzerinde herhangi bir kurum veya kişinin rehin (ipotek) kaydı olmaması,
 • Gelirin kredi taksit ödemelerini karşılayabilmesi.

 • Kredinnet, bankaların güncel verilerini ve kişiye özel tekliflerini kesintisiz olarak sağlamakta ve böylece kullanıcılarının doğru bilgiye anlık ulaşmasını amaçlamaktadır.
 • Bankalar, platform üzerinden Kredinnet kullanıcılarına özel teklifler paylaşmaktadır. Bu teklifler, bankanın politikasına göre gün içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Söz konusu değişikliklerden Kredinnet sorumlu olmayıp kişiye özel tekliflerin içeriklerinde değişiklik yapma inisiyatifi teklif sunan banka veya finans kurumuna aittir.

 • Kredinnet, her kuruma eşit mesafede yaklaşmakta olup kullanıcılarının çıkarlarını gözeterek her banka ve finans kurumlarının tekliflerini şeffaf olarak paylaşmaktadır.
 • Değerli ziyaretçilerimizin anında onlarca banka ve finans kuruluşunun özelleştirilmiş tekliflerini almak istemesi ve tüketici faydasına olan bu projeyi desteklemek istemesi halinde, Kredinnet’e üye olması platformumuza güç katacak ve daha fazla kişinin hayatına katkı sağlamamıza olanak tanıyacaktır.

Kredinnet üzerinden verilen hizmetlerin size özel olması için üyelik sistemi kullanılmaktadır. Kullanıcı girişi yaparak talepte bulunmanız akabinde, taşıt kredisi teklifleri, trafik sigortası teklifleri, kasko teklifleri ve diğer hizmetlerimiz için sunulan teklifler tarafınıza özel olarak sunulmaktadır.

Kullanıcılarımızdan üyelik için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Kredinnet ile banka faiz oranlarını öğrenme işlemleri başta olmak üzere sunulan tüm teklifler ücretsizdir.

Kredinnet ve iş ortakları (bankalar, finans kurumları, sigorta şirketleri ve acenteleri, vb.), sizlerin verdiği bilgilere göre tekliflerini özelleştirmekte ve size daha iyi hizmet sunabilmek için büyük bir gayret ve iş birliğiyle çalışmaktadırlar.

 • Kredinnet olarak sunduğumuz hizmetler kapsamında öncelliğimiz kullanıcılarımızın ve verilerinin güvenliğini sağlamaktadır. Bu kapsamda Platform üzerinde dünyaca kabul görmüş ve gelişmiş güvenlik altyapı sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kredinnet, BDDK’nın 05.11.2011 tarihinde yayınlanan “Bankaların Destek Hizmeti Alımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında bankalar ve finans kurumları ile sözleşme yapmaktadır.
 • Kredinnet, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek için gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 • Kredinnet ile paylaştığınız veriler, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yüksek güvenlikli sunucularda saklanmakta ve izniniz olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 • Kredinnet platformuna, www.kredinnet.net internet sitemiz üzerinden, bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı telefonunuzda bulunan, herhangi bir internet tarayıcıdan erişebilirsiniz.
 • İnternet sitemiz üzerinden hızlıca üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üye olmanızın ardından talep etmeniz halinde, hizmetlerimizden size özel teklifleri alabilir ve Kredinnet’ten hizmet almanın kolaylığının keyfini çıkarabilirsiniz.
 • İş ortaklarımızdan yalnızca tekliflerini almakla kalmayıp, size özel olarak sunulan tüm teklifleri karşılaştırabilir, detaylarını inceleyebilirsiniz. Böylece, gerek taşıt kredisi kullanmak, gerekse, sigorta teklifi almak için ihtiyaç duyulan; ancak vakit kaybettiren tüm süreçleri bypass edebilir, en uygun teklif avantajından yararlanabilirsiniz.
 • Teklifleri karşılaştırma özelliği sayesinde, en düşük faizli taşıt kredisi ya da en düşük fiyatlı sigorta opsiyonlarının hangi bankalar, finans kurumları ya da sigorta şirketleri tarafından sunulduğunu anında görüntüleyebilir ve teklifler arasında sizin için en avantajlı olanı seçerek talep ettiğiniz krediyi kullanabilir veya sigorta poliçenizi oluşturabilirsiniz.

Kredinnet olarak sunduğumuz pratik çözümler ile aracınızı güvenle satmanız veya satın almanız için ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri sizlere ulaştırmak hedefindeyiz.

Şu an için sunduğumuz hizmetler:

 • Taşıt Kredisi
 • Trafik Sigortası
 • Kasko
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası
 • Tramer Hasar Sorgulama

Aracın adınıza tescil edildiği gün trafik poliçesi düzenletmelisiniz. Geciktirilen her ay için %5 oranında azami %50 olmak üzere gecikme sürprimi uygulanır.

Hayır, kasko sigortası zorunlu olmayan ve isteğe bağlı yaptırılan sigorta türüdür. Trafik Sigortası ise her aracın yaptırması zorunlu olduğu sigortadır.

Kasko, poliçede belirtilen ve kara yolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır.

Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence altına alan, isteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Aracın kazaya karışması trafik sigorta primini etkilemektedir. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yapılmaktadır.

Araç trafik sigortanız aracınız satıldıktan 15 gün sonraya kadar aracı yeni alan yeni araç sahibini güvence altına alacak şekilde devam eder.

Trafik sigortası zorunlu poliçe olduğundan isteğe bağlı iptali mümkün değildir. Poliçe iptali aşağıdaki durumlarda mümkündür.

 • Poliçenin vadesi başlamamışsa
 • Araç satılmışsa
 • Araç kullanılamayacak hale gelmiş ve trafikten çekilmişse
 • Sigortalının vefatı halinde 
 • Araç için yürürlükte mükerrer poliçe mevcutsa

 • Genellikle kasko sigortası ile trafik sigortası karıştırılır. Trafik sigortası zorunlu bir sigorta iken kasko sigortası isteğe bağlı sigortalar kapsamındadır.
 • Kasko sigortası kendi aracınızın uğrayacağı zararları karşılarken trafik sigortası karşı araca vereceğiniz zararları teminat altına almaktadır.
 • Trafik sigortasının teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve sınırlıdır, bu limitleri aşan bedeller kasko poliçesinde sunulan Artan Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir

Zorunlu trafik sigortası poliçesi özel veya tüzel kişi ruhsat sahibi adına yapılabilir.

Kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, tüm banka ve finans kurumlarının tekliflerini anında görüntüleyerek işlemlerini tamamlayabildikleri bir kişiselleştirilmiş Dijital Platform olarak hizmet vermekteyiz.

2020 yılında temelleri atılan ve web uygulaması olarak kullanıma sunulan platformumuz, kredinnet adı altında gelecek vadeden yolculuğuna devam etmektedir.

Kullanıcılarımızın en avantajlı taşıt kredisine ulaşmalarına imkan sunmak, araç almak için çıktıkları yolculuklarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırarak fark yaratmak için her gün daha fazla çalışmaktayız.

Sektörde uzun yıllar boyunca elde ettiğimiz tecrübelerle, inovasyonun öncüsü olan yeni mezunların, büyük bir sinerji ve takım ruhu ile iş birliğinde bulunduğu ekibimiz, platformumuzun kullanıcılar tarafından deneyimlendiğinde hissettiği dinamik ruhu yansıtmaktadır. Her geçen gün büyüyen ve güçlenen ekibimiz, kullanıcılarımıza son teknoloji dijital alt yapı kanalları aracılığıyla kişiye özel, hızlı ve güvenli hizmetler sunmaktadır.

Zorunlu trafik sigortası poliçenizi zamanında yenilemediğiniz takdirde, ilk poliçe yenilemenizde trafik sigortası poliçenize gecikme zammı uygulanır Trafik poliçesini yeniletmediğiniz aracınızla trafiğe çıktığınızda, yetkililer geçerli poliçeniz olmadığını tespit ettiğinde trafik cezası uygulanarak aracınız bağlanır. Trafik sigortası poliçeleri genellikle bir yıllık düzenlendiğinden trafik sigortasının her poliçe döneminin bitişinde yenilenmesi gereklidir.

Trafik sigortası yapılması zorunlu poliçedir. 1 yıl vadeli olarak düzenlenmekte olup, poliçe vadesinin bitiş tarihinden önce yenilenmelidir.

Trafik sigorta poliçesi üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır. Bu nedenle kendi aracınızda oluşan hasarlar trafik sigorta poliçesi kapsamında karşılanmamaktadır.

Trafik sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alır. Trafik sigortasının kapsamında; sigortalı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

Zorunlu trafik sigortası fiyatları yasal çerçeveye bağlı olarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Zorunlu trafik sigortasının teminatlarının kapsam ve limitleri ile trafik sigortasında uygulanabilecek primler yasal çerçeveye göre şekillenmektedir. Zorunlu trafik sigortasının hesaplanması çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin;

 • Araç ve sigortalıya ait bilgiler
 • Aracın kullanım tipi (hususi otomobil/kamyon/otobüs vb.)
 • İkamet edilen ve aracı kullandığınız il
 • Sigortalının hasar geçmişi durumu
 • Trafik sigortası poliçenizde var olması istenen ek teminatlara bağlı değişim gösterebilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için araç bilgilerinin yer aldığı güncel ruhsat ile kimlik bilgilerinizin yer aldığı kimlik kartı yeterlidir.