KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

Genel Kanun Kapsamı

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

BDDK, TCMB ve TBB gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,

Değerli müşterilerimiz,

Bankacılık Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz üçüncü kişiler ile İşletme faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlardır.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? **

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak firmamıza iletebilirsiniz,

İyi günler dileriz.

Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil) ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Kişisel verileriniz firmamız ana merkezi, internet web sayfamız, mobil telefonlarımız ve telefon hatlarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,

İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle firmamızda kamera ses ve görüntülerini kaydetmek,

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişiler Verileriniz Koruma Altında!

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak, birden fazla banka veya finans kuruluşlarından sizin adınıza kredi başvurusunda bulunmak,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Bankacılık Kanunu ve mevzuat kapsamında aracılık ettiğimiz ve acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yeditepe Otomotiv Tic. Ltd. Şti. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,

Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

Dilediğiniz zaman firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin;

İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmektir.

İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Firmamız müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirketimiz hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması yapmak;