Önde gelen sigorta şirketleriyle çalışarak, en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!

 • 20 sigorta şirketinin teklifini karşılaştır

 • 9 aya varan taksit imkanlarından faydalan

 • 1 dakika içinde poliçeni satın al

Poliçem kredinnet'te,
arabam güvende!

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Kasko

Kasko sigortası, isteğe bağlı olarak yaptırılan, sürücüyü kaza anında oluşabilecek hasarlardan ve maddi zararlardan koruyan sigorta türüdür. Aracın yanması, çarpma ya da çarpılmanın gerçekleşmesi, çalınması ve çalınmaya teşebbüs edilmesi durumunda oluşan hasarı güvence altına alan sigortadır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerini aşan durumlarda üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerini poliçede belirtilmiş limitler dâhilinde karşılar.

5 Kolay Soruda Kasko ve Trafik Sigortası Teklifi Alın

 • Aracın için en uygun kasko ve trafik sigortası teklifleri alabilir

 • Kolay ve hızlı adımlarla ilerleyebilir

 • Sadece 5 adımda teklif alabilme kolaylığını kullanabilir

 • Birçok sigorta şirketinden aynı anda teklif alarak karşılaştırma yapabilirsiniz.

Sigorta ile ilgili merak ettiklerinizi sizin için cevapladık.

Araç trafik sigortanız aracınız satıldıktan 15 gün sonraya kadar aracı yeni alan yeni araç sahibini güvence altına alacak şekilde devam eder.

Trafik sigortası yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına ya da üçüncü şahısların bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödemektedir. Zorunlu trafik sigortası ile geleceğinizi olumsuz durumlara karşı güvence altına alabilirsiniz.

Trafik sigortası yasal zorunluluk gerektiren bir sigorta türüdür. Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasaktır. Trafik poliçesi olmayan aracınızla trafiğe çıktığınızda, yetkililer bu durumu tespit ettiğinde trafik cezası uygulanarak aracınız bağlanır. Araç sahipleri trafik sigortasının yaptırılmaması durumunda gecikme zammı ile hasarsızlık indirimi uygulamalarından olumsuz etkilenebilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için araç bilgilerinin yer aldığı güncel ruhsat ile kimlik bilgilerinizin yer aldığı kimlik kartı yeterlidir.

Zorunlu trafik sigortasının teminatlarının kapsam ve limitleri ile trafik sigortasında uygulanabilecek primler yasal çerçeveye göre şekillenmektedir. Zorunlu trafik sigortasının hesaplanması çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin;

 • Araç ve sigortalıya ait bilgiler
 • Aracın kullanım tipi (hususi otomobil/kamyon/otobüs vb.)
 • İkamet edilen ve aracı kullandığınız il
 • Sigortalının hasar geçmişi durumu
 • Trafik sigortası poliçenizde var olması istenen ek teminatlara bağlı değişim gösterebilmektedir.

Zorunlu trafik sigortası fiyatları yasal çerçeveye bağlı olarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Trafik sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alır. Trafik sigortasının kapsamında; sigortalı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

Trafik sigorta poliçesi üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır. Bu nedenle kendi aracınızda oluşan hasarlar trafik sigorta poliçesi kapsamında karşılanmamaktadır.

Trafik sigortası yapılması zorunlu poliçedir. 1 yıl vadeli olarak düzenlenmekte olup, poliçe vadesinin bitiş tarihinden önce yenilenmelidir.

Zorunlu trafik sigortası poliçenizi zamanında yenilemediğiniz takdirde, ilk poliçe yenilemenizde trafik sigortası poliçenize gecikme zammı uygulanır Trafik poliçesini yeniletmediğiniz aracınızla trafiğe çıktığınızda, yetkililer geçerli poliçeniz olmadığını tespit ettiğinde trafik cezası uygulanarak aracınız bağlanır. Trafik sigortası poliçeleri genellikle bir yıllık düzenlendiğinden trafik sigortasının her poliçe döneminin bitişinde yenilenmesi gereklidir.

Aracın adınıza tescil edildiği gün trafik poliçesi düzenletmelisiniz. Geciktirilen her ay için %5 oranında azami %50 olmak üzere gecikme sürprimi uygulanır.

Zorunlu trafik sigortası poliçesi özel veya tüzel kişi ruhsat sahibi adına yapılabilir.

 • Genellikle kasko sigortası ile trafik sigortası karıştırılır. Trafik sigortası zorunlu bir sigorta iken kasko sigortası isteğe bağlı sigortalar kapsamındadır.
 • Kasko sigortası kendi aracınızın uğrayacağı zararları karşılarken trafik sigortası karşı araca vereceğiniz zararları teminat altına almaktadır.
 • Trafik sigortasının teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve sınırlıdır, bu limitleri aşan bedeller kasko poliçesinde sunulan Artan Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir

Trafik sigortası zorunlu poliçe olduğundan isteğe bağlı iptali mümkün değildir. Poliçe iptali aşağıdaki durumlarda mümkündür.

 • Poliçenin vadesi başlamamışsa
 • Araç satılmışsa
 • Araç kullanılamayacak hale gelmiş ve trafikten çekilmişse
 • Sigortalının vefatı halinde 
 • Araç için yürürlükte mükerrer poliçe mevcutsa

Trafik sigortası, aracınız ile gerçekleştireceğiniz bir kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz bedeni ve maddi zararlara yönelik sizi koruyan bir sigorta türüdür. Ülkemizde trafiğe çıkan araçların trafik sigortasının bulunması yasal olarak zorunlu kabul edilmektedir.

Aracın kazaya karışması trafik sigorta primini etkilemektedir. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yapılmaktadır.

Evet, eğer poliçe kapsamında kasko çekici teminatı varsa çekici hizmetinden yararlanabilirsiniz. Kasko çekici teminatı kaza sonucu hareket edemeyecek durumda kalan aracınızın, bir çekici kullanılarak kaza yerinden alınması, yetkili veya anlaşmalı bir servise götürülmesini sağlar.

Kasko, online taşıt sigortası sorgulama aracımız ile T.C. kimlik numarası ve plaka bilgisiyle sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e-devlet Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ve SBM üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Kasko ve trafik sigortası farkları temelde aşağıdaki gibidir:

 • Kasko sigortası, hasar durumunda kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik sigortası ise sadece aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • Kasko isteğe bağlı yaptırılır, trafik sigortası ise zorunludur.

Kasko hasarsızlık indirimi, araç sahiplerinin bir yılı hasarsız tamamladığında, bir sonraki yıl kasko poliçe fiyatları üzerinden kazandığı indirim hakkıdır.

Hasarsız geçirdiğiniz 1 yılın sonunda, gelecek yılki kasko poliçenizde indirimler şöyle uygulanır:

 • İlk kez kasko yaptırırsanız 0. basamaktan başlarsınız.
 • 1. Basamak: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 indirim uygulanır.
 • 2. Basamak: İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 indirim uygulanır.
 • 3. Basamak: Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 indirim uygulanır.
 • 4. Basamak: Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranlarında indirim alabilir.

İndirim oranları her sigorta şirketinde aynı olmayabilir. Hasarsızlık indirimi oranlarının belirlenmesinde aracınızın yaşı, markası, modeli gibi faktörler ve Kasko Değer Listesi belirleyicidir.

Kasko sigortası geçerli olduğu sene içinde, araç bir trafik kazasında hasara uğrarsa ve bu zarar var olan kasko tarafından karşılanırsa bir sonraki yılın kasko yenilemesinde indirim hakkının bir kısmı ya da tamamı kaybedilir.

Eğer kazada araç sahibinin kusursuz olduğu resmi olarak belgelenirse hasar, trafik kazasına karışan diğer aracın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Böylece hasarsızlık indirimi hakkı korunmuş olur.

Kasko sigortası kapsamında hasarsızlık indirimi bulunan araç sahibi aracını aynı kullanım tarzında bir araçla değiştirirse hasarsızlık indirimi yeni alınan araçta devam eder. Aksi durumda hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur. Hasarsızlık indiriminin devam etmesi için kasko poliçesine araç değişimi olduğuna dair bir zeyilname eklenmelidir.

Kasko Değer Listesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından araçların model ve üretim yıllarına göre hazırlanan ve her ay güncellenen listedir.

Aracın markası, modeli, yaşı ve kullanım amacına göre belirlenen kasko değer listesinde 15 yaşından küçük araçlar yer alır. Daha eski model araçların sigorta bedelleri sigorta şirketinin sigortalı ile mutabık kalmasıyla netleştirilir.

Kasko sigortasının başlatıldığı tarihten bir sene sonra yenilenmesi gerekir. Kasko sigortası yenileme işlemi her sene tekrar edilmelidir. Kasko zamanında yenilenmezse araç sahibinin var olan hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur.

Kasko sigortası kapsamında kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla tüm sigorta şirketleri tarafından takip edilir. Kasko poliçesinin süresi dolduğunda araç sigortası farklı bir sigorta şirketinden yaptırılmak istenirse önceki poliçede kazanılan hasarsızlık indirimi hakkı aynı şekilde devam eder. Bu hakkın sürmesi için kaskoya ara vermemek, yani yenileme süresini geçirmemek gerekir.

Evet, normal şartlarda sadece yıllık yapılan kasko artık aylık da yapılıyor. Aylık kasko sigortanız aksi bir durum belirtmedikçe her ay yenilenir. Poliçenizi istediğiniz zaman durdurabilir ya da kasko poliçesi kapsamını genişletebilirsiniz.

 • Aksigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • ERGO Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • GİG Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Koru Sigorta
 • MAPFRE Genel Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Sompo Japan Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Zurich Sigorta

Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan çürüme, eskime gibi zararlar kasko sigortası kapsamına girmez. Kasko aşağıdaki durumlar sonucunda oluşan zararları da kapsamaz:

 • sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen,
 • taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen,
 • Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı,
 • araçta yapılan değişikliklerden doğan,
 • nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar,
 • olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan,
 • ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan, zararlar kasko sigortası kapsamına girmez.

Hayır, araca eklenen ekstra aksesuarlar poliçede belirtilmezse dâhil değildir. Aracınızda yer alan fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar otomatik dâhildir. Ancak diğer aksesuarlar da poliçe tanzim esnasında teminat kapsamına eklenebilir.

Kasko sigortası, taşıt sahibinin üzerine yaptırılması gerekir.

Kaza Tespit Tutanağı, trafik kazası meydana geldiğinde kazaya karışan araçlarda maddi bir hasar oluşmuşsa taşıt sahiplerinin doldurması zorunlu olan tutanaktır. Amaç kaza geçiren tarafların kazanın nasıl meydana geldiğini kendi dillerinden anlatarak kayıt altına almalarıdır.

Kazayı fotoğraflayan ve kaza tutanağını doldurarak imzalayan araç sürücüleri kaza yerinden trafik polisini beklemeden ayrılabilir ve sigorta şirketlerine başvurabilirler. İmza kısmı boş bırakılmış kaza tespit tutanakları geçerli sayılmaz.

Kazaya karışmanız durumunda zorunlu trafik ve kasko sigortası poliçesi aldıkları sigorta şirketine başvurmalısınız. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri vermeniz gerekir:

 • kaza tespit tutanağı
 • poliçe fotokopisi
 • kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar
 • araç sürücülerine ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
 • alkol raporu (raporu polisin tutması durumunda)

Trafik kazası sonrasında sigorta şirketinden tazminat talep edecekseniz aracın kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ile iletişime geçmelisiniz. Önce poliçe fotokopisi, kaza tespit tutanağı, ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri, alkol raporu, hasarı gösteren fotoğraflar, rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler hazırlanmalıdır. Belgeler ile birlikte hasar ihbarı yapmalısınız.

Aracınızı satmanız durumunda kasko poliçenizin iptal edilmesi gerekir. Araç satışında kasko sigortası alıcıya devredilemez. Yeni alacağınız araç için yeniden kasko poliçesi düzenleyebilirsiniz.

Evet, kasko sigortası zorunlu olmadığı için iptal edilebilir. Talep etmeniz durumunda sigorta şirketi poliçenizi direkt iptal edebilir.

Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence altına alan, isteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Kasko, poliçede belirtilen ve kara yolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır.

Hayır, kasko sigortası zorunlu olmayan ve isteğe bağlı yaptırılan sigorta türüdür. Trafik Sigortası ise her aracın yaptırması zorunlu olduğu sigortadır.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre ana 4 farklı kasko ürün çeşidi vardır:

 • dar kasko
 • kasko
 • genişletilmiş kasko
 • tam kasko

Kasko sigortası fiyatları hesaplanırken araçların marka, model ve yaşına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Kasko Değer Listesi esas alınır. Kasko prim bedelini etkileyen diğer faktörler aşağıdaki gibidir:

 • Aracın yaşı kasko fiyatının belirlenmesinde önemlidir. Marka değeri ve model yılı yeni olan araçların kasko bedelleri fazladır.
 • Aracın kayıtlı olduğu il de kasko bedelini etkiler. Yoğun trafiğin ve trafik kazalarının sık yaşandığı illerde, suç işleme potansiyelinin daha fazla olduğu büyük şehirlerde kasko bedeli daha yüksektir.

Kasko sigortası teklifleri, Kasko Değer Listesi, aracın yaşı, modeli markası ve bulunduğu il gibi çeşitli nedenlere bağlı değişir. Ayrıca kasko sigorta şirketleri verdiği poliçe teminat kapsamına ve limitlerine göre farklı fiyat teklifi verebilir. Bu yüzden kasko sigortası yaptırırken teminatları iyi okumak önemlidir.

En uygun kaskoyu bulmak için verilen kasko teklifindeki teminatları detaylı incelemek gerekir. Kasko sigortası fiyatları ve teminat kapsamı standart değildir. Örneğin, dar kasko fiyatları diğer kasko türlerine göre az olsa da ihtiyacınız olan teminatları kapsamıyor olabilir. Bu yüzden kasko poliçesi satın alırken teminat kapsamı ve limitleri dikkatli okumalısınız.

Online kasko sigortası poliçesini, “kasko sigortası teklifleri al” butonunu tıklayıp aşağıdaki adımları takip ederek 1 dakikada satın alabilirsiniz:

 • İsim-soy isim, telefon numarası ve mail adresi gibi kişisel bilgileri doldurun.
 • T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını girerek devam edin.
 • Aracın ruhsat bilgileri varsa ruhsat bilgileri ile eğer yoksa aracın diğer bilgileri ile ilgili yerleri doldurun.
 • Son olarak çıkan kasko tekliflerini detaylı inceleyin ve size en uygun teklifi seçip poliçe tanzim  işlemini tamamlayın.

Kasko sigortası soruları için 444 88 83'ten çağrı merkezine ulaşarak destek alabilirsiniz.

Evet, Kredinnet sigorta işlemleri menüsünden kredi kartı ve banka kartı ile online kasko sigortası satın alabilirsiniz. Sanal POS ile poliçe ödemeleri seçilmiş olunan ödeme seçeneğine göre peşin ya da taksitli olarak kredi kartından otomatik olarak gerçekleştirilir. Poliçe prim ödemeleri ve taksitleri takip etmeye gerek kalmaz. Paylaşılan bilgilerin güvenliği [Veri Sign SSL] sertifikası ile korunur.

Evet, aracınızın plakası belli olmasa bile kasko sigortası alabilirsiniz. Geçici plaka üzerinden işlem yapılır.

Kasko çeşitlerine göre farklı teminatları vardır ancak gerek duyulursa aşağıdaki isteğe bağlı teminatlar poliçeye eklenebilir:

 • enflasyon teminatı
 • deprem teminatı
 • terör teminatı
 • sel ve su baskını teminatı
 • ferdi kaza teminatı
 • ferdi kaza deprem teminatı
 • ihtiyari mali mesuliyet teminatı
 • hukuksal yardım teminatı
 • eskime payı düşmeme teminatı
 • kullanım kaybı teminatı
 • yardım hizmet paketi teminatı
 • hasar ikame teminatı
 • alevsiz yangın teminatı
 • kilit sistemi teminatı
 • yurt dışı teminatı

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerini aşan durumlarda üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerini poliçede belirtilmiş limitler dâhilinde karşılar. Belirtilen teminat limitleri kapsamında manevi tazminat talepleri poliçede bulunması durumunda teminat altına alınabilir. Tam adı, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluk Sigortası’dır.

Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerini aşan durumlarda üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerini limitsiz karşılar.

Hayır, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu değildir. İMM sigortası, zorunlu trafik sigortasına veya kasko poliçesine eklenebilir.

Evet, Koalay.com İMM sigortası sayfamızdan poliçenizi online olarak yaptırabilirsiniz. Plaka ve T.C. kimlik numarası ile İMM sigortası teklifi alıp poliçenizi satın alabilirsiniz.

İMM Sigortası, maddi ve fiziksel zararları trafik sigortasının yetmediği durumlarda poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alır.

Evet, manevi tazminat talepleri sigorta poliçesinde yer alması durumunda limitler dâhilinde kapsar.

Aşağıdaki haller İMM Sigortası teminatı dışındadır:

 • aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler
 • sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar
 • araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler
 • poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyan uğraması yüzünden ileri sürülen talepler
 • çalınan veya gasp edilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gasp edildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler
 • aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler
 • hız yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu hasarlar
 • patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Aşağıdaki formu kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.